KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Insikt

Tidningen Insikt gavs ut mellan 1988 och 2017 som ett stöd till yrkesverksamma inom området SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Till följd av minskat budgetanslag till det förebyggande SRHR-arbetet inom Stockholms län lades Insikt ner våren 2017. Detta efter ett regeringsbeslut om att inte längre finansiera hiv/STI-förebyggande verksamhet på kommunal och regional nivå.

Du kan fortfarande läsa Insiktsnummer från och med 2009 här på sidan. De flesta nummer finns även kvar att beställa kostnadsfritt på kcsh.hsf@sll.se

För fortsatta nyheter och uppdatering kring vad som sker inom SRHR-området, teckna dig på en prenumeration på vårt nyhetsbrev här.

Läs mer om Insikts nedläggning i Insikt nr 1 2007.

Senast ändrad 2018-06-01