KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nr 1 2016

I årets första nummer av Insikt tittar vi närmare på SRHR-begreppet och lite särskilt extra på det där sista R:et, R som i Rättigheter. Vad innebär det egentligen i det praktiska arbetet med att främja sexuell och reproduktiv hälsa?

Läs Insikt direkt

Ladda ner Insikt nr 1 2016 som pdf

Ur innehållet:

Insikt frågar - Karin Rasper, teamsamordnare på Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa i västra götalandsregionen:

”Dags för ett rättighetsperspektiv på sexuell hälsa”
Västra Götalandsregionen ligger långt framme när det gäller SRHR-frågor. Redan 2010 började Karin Rasper med kollegor arbeta för att få politiker att se behovet av en regional SRHR-strategi och 2012 arrangerade de ett seminarium under Almedalsveckan där de lyfte behovet av ett samlat nationellt arbete med SRHR.

Så kan ungas rättigheter stärkas
Granska sex- och samlevnadsundervisningen. Gör sexuella rättigheter obligatoriskt i lärarutbildningen. Ta fram nationella riktlinjer för ungdomsmottagningarna. Så lyder ett förslag till regeringen för att stärka ungas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Reproduktiv livsplan sätter individen i centrum: Vad vill du själv?
Ett nytt sätt att arbeta långsiktigt hälsofrämjande kring reproduktivitet. Sedan i höstas ska samtliga barnmorskemottagningar i Uppsala län prata med besökande kvinnor om deras reproduktiva livsplan och informera om reproduktiv hälsa. Studier visar att både barnmorskor och patienter tycker att konceptet förbättrar rådgivningen.

Stort behov av att prata om sex
Sexuell hälsa är ett viktigt men ofta bortglömt ämne i behandlingsarbetet med socialt utsatta personer. Göteborgsprojektet Snacka Sex bjuder därför in hemlösa till gruppsamtal om sex och samlevnad.
- Vi har upptäckt att det finns ett jättebehov av att prata om de här frågorna, säger Eva-Maria Eriksson, projektledare.

Läs även:

Fortsatt kamp mot hiv
Hiv i Indien är koncentrerat till särskilt utsatta grupper, men den stora befolkningen gör att antalet hivpositiva ändå är tredje flest i världen. Sedan 25 år arbetar nationella myndigheten NACO hivförebyggande och antalet nya fall i landet minskar varje år. Även frivilligorganisationer har en viktig roll i arbetet mot hiv.

Senast ändrad 2017-06-28