KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

"Vi förebygger utanförskap"

Många ensamkommande flyktingungdomar har kunskapsluckor gällande sin kropp, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. På flera håll i landet pågår just nu arbete för att hitta bra sätt att nå ut med stöd och information, på bland annat ungdomsmottagningar, boenden och i skolan. Vårens nummer av Insikt har tema ”SRHR för nyanlända”.

Läs Insikt nr 2 direkt

Ladda ner Insikt nr 2 som pdf

Ur innehållet:

Vi måste vara konkreta och modiga
Kuratorn Sara Güettler har utvecklat arbetet med ensamkommande ungdomar på Gullmarsplans ungdomsmottagning.

”Vi förebygger utanförskap”
Vad är kärlek? Vid vilken ålder får man ha sex? Vem ska ta första steget? På Hälsoskolan pratar Musse Hosseini och Lollo Zahra Alsaedi från ensamkommandes förening om sex och relationer med ensamkommande ungdomar.

Stockholm satsar på boendepersonal
Under 2016 utbildar Stockholm stad med hjälp av Lafa – enheten för sexualitet och hälsa all personal som arbetar på kommunens boenden för ensamkommande om hur de kan prata om sexuell hälsa med ungdomarna.

Alla ska ha sex på schemat
Många skolor är osäkra på hur de ska förhålla sig till information om sexualitet och relationer för nyanlända elever. Det berättar Charlotte Persson, samordnare för sex- och samlevnadsundervisning på utbildningsförvaltningen i Göteborg.

En trygg plats under orostid
RFSL:s nätverk Newcomers har blivit något av en livlina för många nyanlända hbtq-flyktingar. Här finns socialt umgänge, stöd och möjlighet att få juridisk rådgivning i sin asylprocess. Många har dåliga erfarenheter från sina flyktingboenden där personalen ofta saknar kunskap om deras extra utsatta situation.

Kunniga tolkar skapar trygghet
Att prata om intima frågor med främmande människor är svårt för de flesta. Att dessutom ha en tredje person i rummet, som ska översätta det som sägs, kan göra situationen näst intill omöjlig. Samtidigt finns det sätt att vända tolkens närvaro till någonting positivt.

Läs även:

Hon gör verklighet av andras drömmar
Vivi Hollænder är en av Danmarks 400 sexualvägledare – en yrkeskår som inte finns i Sverige. Hon arbetar framför allt med personer med intellektuell funktionsvariation.
– Vi lär ofta brukare att säga nej och sätta gränser, men glömmer att säga ja till deras lust. Sexualitet är faktiskt en självklar del av livet, säger hon.

Senast ändrad 2017-06-28