KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nr 4 2013

Årets sista Insikt, som kommer lagom till World Aids Day 1 december, har Hiv idag som tema. Läs bland annat om ett nytt ställningstagande från Smittskyddsinstitutet som har stor betydelse för hivpositiva, både vad gäller risken för åtal och stigma och diskriminering.

Läs Insikt nr 4

Ur innehållet:

Smittrisken minimal när hiv behandlas
Risken att hiv överförs - vid oskyddat samlag - är mycket låg när den hivpositiva parten har en välinställd behandling. Om kondom används är risken minimal. På den nationella konferensen om hiv/STI-prevention och sexuell hälsa i oktober bekräftade Smittskyddsinstitutet det läkare, preventörer och hivpositiva vetat länge. Det öppnar för ett nytt rättsläge för hivpositiva och kan leda till att stigmat kring hiv minskar i takt med att allmänheten slutar känna obefogad rädsla.

Fritt fram att testa sig själv
Snart ska franska invånare själva kunna ta hivtest. Målet är att komma åt dem som vägrar eller inte vågar testa sig på mottagningar.
- Det är ingen mirakelmetod. Men för att minska epidemin måste vi nå fler personer, säger Patrick Yeni, professor i infektionsmedicin.

Bot mot hiv – hur nära är vi?
Hiv går att bota. Timothy Ray Brown är ett levande bevis på det som länge verkade omöjligt. Men hur går man från ett unikt fall till bot för alla? Forskarna söker nu intensivt efter svaret.
- Det kan ta femtio år, men det kan också gå på fem år, säger Jan Albert, professor i smittskydd.

Läs även:                                                         

Abort på egen hand
De beställer abortläkemedel på nätet, följer instruktionerna och gör abort på egen hand. I Polen och på Irland har ”nätaborterna” blivit ett alternativ till att resa utomlands eller gå till en läkare för en illegal abort.

Diskussioner på sfi gör migranter medvetna om sina rättigheter
Povi Foly Lawson på Noaks Ark kämpar för att lyfta fram hiv och sexuella risker i migrationsprocessen. Sedan tre år tillbaka leder hon projektet ”Våld och utnyttjande i nära relationer – Dubbelt utsatt?”, ett samarbete mellan Noaks Ark Syd och Länsstyrelsen i Skåne.

 

 

Senast ändrad 2017-06-28