KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nr 1 2011

Årets första nummer av Insikt har tema oönskade graviditeter. Det är nu två år sedan Anders Milton presenterade sin utredning om oönskade graviditeter. Ännu har den inte lett till några stora förändringar i det förebyggande arbetet. Nu höjs allt fler röster för en samlad satsning på nationell nivå.

Läs Insikt nr 1


P-piller och kondom räcker inte
Det är kvinnor mellan 20 och 24 år som gör flest aborter. De är högfertila, ekonomiskt utsatta och för gamla för ungdomsmottagningen. De måste få bättre hjälp att hitta en preventivmetod som fungerar, anser Kristina Gemzell Danielsson.

Skolan har en nyckelroll
Utredningen om oönskade graviditeter fick ett varmt mottagande när den kom 2009. Men förslagen om hur oönskade graviditeter ska förebyggas har ännu inte lett till några stora förändringar. Nu höjs allt fler förster för en samlad satsning på nationell nivå. Socialministern ”måste ta på sig ledartröjan” heter det bland annat.

”Abortregistret kommer att bli verklighet”
Ett nationellt abortregister var det i särklass mest kontroversiella förslaget i Anders Miltons utredning. Politiker från höger till vänster var stenhårda i kritiken mot det ”intigritetskränkande” registret. Men Anders Milton är lvertygad om att det vara är en tidsfråga innan abortregistret blir verklighet. Och förslaget har stöd inom kvinnovården.

Liknader och skillnader i arbetet mot oönskade graviditeter
På konferensen ”När alla barn är välkomna” hösten 2010 i Stockholm diskuterades frågan om bästa möjliga sätt att förebygga oönskade graviditeter. För att få en bild av hur arbetet går till i våra nordiska grannländer ställde Insikt ett antal frågor till representanter för Danmark, Finland, Norge respektive Island.

Läs även:

Kvinnor i Kongo – långtifrån bara offer
Kriget är slut men våldtäkterna i Kongo fortsätter. Förutom traumat innebär det risk för ökad hivspridning. Men för att ändra på situationen måste även kvinnorna där få bli delaktiga i det förebyggande arbetet. I nuläget tas deras kunskaper och erfarenheter inte tillvara.

Gonorrén ökar igen
Drypan kallades den en gång i tiden och var en välkänd underlivsplåga med sveda och flytningar. I början av 1970-talet rapporterades årligen 40 000 fall i Sverige. Förra året smittades ”bara” 842 personer. Men siffran är alarmerande, främst därför att en stor del av bakteriestammarna har blivit alltmer resistenta.

Senast ändrad 2013-09-04