KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Omslagsbild Insikt nr 1 2013

Nr 1 2013

I årets första nummer av Insikt uppmärksammar vi bland annat en av svensk hivpreventions största utmaningar - late testers, den ökande grupp personer som får sitt hivbesked först när deras immunförsvar är så nedsatt att de redan borde ha börjat medicinera. Vi har också besökt Franska skolan i Stockholm där översättningen av en ivoriansk barnbok väckte ett stort intresse för hivfrågor hos en grupp elever. Läs även om forskning som visar att klamydia är en klassfråga.

Läs Insikt nr 1 2013

Ur innehållet:

Sena hivdiagnoser ökande problem
Sju av tio som får besked om att de har hiv borde redan ha fått behandling. Veronica Svedhem, överläkare på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik i Huddinge, arbetar för att öka kunskapen om hiv i vården.

Vårdcentralen viktig för tidig hivupptäckt
- Vi har varit lite fega och inte vetat hur vi ska ta upp frågan om hivtest på ett bra sätt, säger Barbara Kownacka-Kufa på Hallonbergens vårdcentral. Hela personalstyrkan har deltagit i Sesams Migrantprojekt i syfte att upptäcka fler hivpositiva i tid. Nu är målet att fördubbla testningen.

Läs även:

Trädet som växte…
I över två år har en elevgrupp i Franska skolan arbetat med hiv på fransklektionerna. Det började med översättningen av den ivorianska barnboken ”Ett träd för Lollie”

Abortvården brister i prevention
Abortvården måste bli bättre på att förebygga oönskade graviditeter. Alltför få kvinnor kommer tillbaka efter en abort för att få hjälp med preventivmedel. Många kommer tillbaka för en ny abort. Marlene Makenzius har studerat kvinnors och mäns aborterfarenheter och konstaterar att det krävs nya metoder på kvinnoklinikerna.

Klamydia – en klassfråga
Utbildningsnivå, sysselsättning och alkoholkonsumtion påverkar risken att gå klamydia bland unga vuxna. Nu visar svensk forskning att socioekonomiskt svaga grupper har större risk att drabbas.

”Prata även om lust och längtan”
Barnmorskan och sociologidocenten Gisela Helmius har föreläst på Lafas grundkurs ”Fakta och perspektiv” sedan starten för 25 år sedan.

När kroppen krockar med könsidentiteten
Fler barn och ungdomar än tidigare söker hjälp för att de ”fötts i fel kön”. Uppgiften för teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus är att hjälpa dessa unga till klarhet och – i en del fall – till ett nytt kön.

Senast ändrad 2017-06-28