KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nr 2 2011

- Alla säger att hiv är accepterat i Sverige, att det är okej att berätta, men jag såg ju att till och med sjuksköterskan på vårdcentralen var rädd för mig. Om hon blev rädd - vad skulle då inte andra bli?

Läs Insikt nr 2 2011

 

Grace fick veta att hon har hiv i samband med att hon kom till Sverige som flykting för tre år sedan. I väntan på ett nytt besked om hon kommer att få stanna eller inte, flyttar hon mellan landsmän i olika Stockholmsförorter. Hennes stora skräck är att någon ska få veta att hon har hiv. Kommer det ut blir hon utfrusen, det är Grace övertygad om.

Nya numret av Insikt har temat Migranter och hiv:

Inte ömmande omständighet nog
Hiv är inte en ömmande omständighet nog i Graces fall anser Migrationsdomstolen. Hennes juridiska ombud såg sjukdomen som ytterligare ett skäl att ge Grace uppehållstillstånd men hon har fått avslag och riskerar att utvisas.

150 tolkar utbildas i sex och samlevnad
Samtal om hiv och sexulalitet kan vara känsliga och i de fall en tolk ska fungera som en språklig brygga ställer det stora krav på dennes förmåga till tonträff. I ett nytt projekt utbildas ett stort antal tolkar i Stockholmsområdet i sex- och samlevnadsfrågor för att bättre klara den uppgiften.

Handläggarna behöver kunna mer
Migranter står för nästan hälften av alla nyupptäckta fall av hiv i Sverige. Det gör hiv till en mycket angelägen fråga för Migrationsverket. Att handläggarna informerar om hivtester och bromsmediciner kan vara livsviktigt – bokstavligt talat. Sedan två år tillbaka arbetar myndigheten med att öka personalens kunskap om hiv.

Läs även om:


Oroande siffror om alkohol, droger och osäkert sex
Hbt-personer i Stockholmsområdet dricker mer och tar mer droger än genomsnittsbefolkningen. Och skillnaderna är väldigt stora. Många tar också sexuella risker. Det visar oroande siffror i den rapport som i dagarna publiceras av STAD i Stockholms läns landsting.

Nytänkande behövs
UngKAB09 år en största svenska studien i sitt slag. 15 000 unga mellan 15-29 år har svarat på frågor om sexualvanor. Många har positiva saker att säga om första och senaste sextillfället, men bara en av tre skyddar sig med kondom. Kunskaperna från UngKAB borde resultera i nytänkande på mottagningar och kliniker, annorlunda samtalsmetoder för ungdomar i riskzoner till exempel.

I Insikt nr 2 medföljer även Lafas kurskatalog för hösten 2011

Senast ändrad 2013-09-04