KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Visar omslaget nr 2 2014

Nr 2 2014

Effektiva preventivmetoder och fri abort har revolutionerat kvinnors reproduktiva hälsa. I snart 40 år har kvinnor i Sverige själva kunnat besluta om abort, och samhället har satsat på rådgivning och tillgängliga graviditetsskydd. Ändå uppger idag 25 procent av kvinnor mellan 20 och 30 år att de inte använder någon preventivmetod alls. Samtidigt blir abortfientliga organisationer allt röststarkare.Det här numret av Insikt ägnar vi nästan helt åt temat reproduktiv hälsa.

Läs Insikt nr 2 här (innehåller även Lafas kurskatalog för hösten 2014)

Tema: Reproduktiv hälsa/preventivmetoder:

P-pillret – 50 år av frihet och oro
P-pillret har hyllats som nyckeln till kvinnans sexuella frigörelse, men också kritiserats för att utsätta friska kvinnor för hälsorisker. Den 15 maj hade det gått exakt 50 år sedan Medicinalstyrelsen gav grönt ljus åt försäljning av p-piller i Sverige.

Unga tjejer tvekar om hormoner
Bristande kunskaper om hormonernas inverkan på kroppen och otillräcklig information om alternativ till p-piller får unga kvinnor att tveka inför hormonella preventivmedel. Skolan har en viktig uppgift att ge grunden till förståelse för att unga ska kunna välja ett preventivmedel de känner sig trygga med.

Spiraler på frammarsch?
Långtidsverkande preventivmetoder – p-stav, hormonspiral och kopparspiral – innehåller lite eller inga hormoner, är kostnadseffektiva och skyddar effektivt mot graviditet eftersom de inte går att glömma bort. Ändå är LARC fortfarande ganska ovanliga, särskilt bland unga kvinnor.

Reproduktiv hälsa/aborter:

Svensk aborträtt ifrågasätts
Sedan Ja till livets demonstrationer mot abort på 90-talet har de svenska abortmotståndarna fört en undanskymd tillvaro. Nu är de tillbaka. De debatterar, driver rättsfall och tar plats i politiken. Rätten till liv är deras främsta budskap. Men när börjar livet? Och när blir det en rättighet?

Aborter möter hinder i Europa
Pro-Life-rörelsen blir alltmer högljudd i Europa. Spanien kommer sannolikt snart att förbjuda aborter. I Europa i stort är aborträtten väl förankrad, men klausuler om samvetsfrihet utnyttjas så flitigt av sjukvårdspersonalen i vissa länder att kvinnor i praktiken har stora problem att få tillgång till en abort.

Läs även:

Kvinnor i Liberia kämpar mot hiv
Efter att länge ha varit tysta höjer kvinnor i Liberia sina röster mot hiv. Genom stödgrupper, radioprogram och påtryckningar på myndigheter driver de arbetet vidare. Regeringens nationella hiv- och aidsprogram är också framgångsrikt – men trots detta är det många som inte söker vård.

Senast ändrad 2017-06-28