KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nr 3 2014

”No one left behind” var det tema som genomsyrade sommarens världsaidskonferens i Melbourne. Trots stora framsteg i den globala kampen mot hiv drabbas vissa grupper fortfarande hårt. Stigma och diskriminering bidrar till deras utsatthet.

Läs Insikt nr 3 här

Världsaidskonferensen 2014

Unga kvinnor och tonåringar: Får inte chans att skydda sig
Samtidigt som allt färre människor dör i aids ökar de aidsrelaterade dödsfallen bland tonåringar. Värst drabbade av hiv/aids är flickor och kvinnor 10-24 år. Nu kräver ungdomar att få gehör för sina idéer och att få ta aktiv del i kampen för en aidsfri generation.

Transpersoner och MSM: Drabbas av en hat-epidemi
Män som har sex med män löper i genomsnitt 19 gånger så stor risk som andra vuxna att få hiv. För en transkvinna är risken 49 gånger större.
- Vår hälsa undermineras av homofobi och transfobi. Vad hjälper all fantastisk hivforskning när vi måste leva med rädsla och skam? sa rättighetsförsvararen Laurindo Garcia på världsaidskonferensen i Melbourne.

På väg mot en värld fri från aids
En ny optimism och övertygelse om att aidsepidemin kommer att kunna stoppas präglade 2014 års internationella aidskonferens i Melbourne. Samtidigt uttrycktes stor oro för de sårbara grupper som drabbas hårdast av hiv/aids och som ofta varken har möjlighet att skydda sig eller tillgång till behandling.

Läs även:

Gravida män – är vården redo
I väntrummet på mödravårdscentralen har kvinnan hittills varit den självklara huvudpersonen. Nu tar de första gravida blivande papporna plats i besöksstolarna på barnmorskemottagningarna – är vården redo?

Omgivningen ger transbarn problem
Unga transpersoners problem uppstår inte inom dem själva, de skapas av okunniga och rädda människor i deras omgivning.  Det är utgångspunkten för Esben Esther Pirelli Benestad, norsk allmänläkare och professor i sexologi, som i över 20 år framgångsrikt arbetat med barn och ungdomar vars könsuttryck inte stämmer överens med omgivningens förväntningar.

Oskuldsnorm kan påverka lusten
Det finns kristna ungdomar som väntar med sex till bröllopsnatten. Ibland som ett eget beslut men ofta som ett outtalat krav. I den konservativa delen av frikyrkan hör sexualiteten fortfarande enbart hemma inom heterosexuella äktenskap.  Men vad händer när lusten förvandlas till skam?

Senast ändrad 2017-06-28