KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Att se det osynliga och att sätta ord på det obekväma

Vad har porr, kondomer och normer gemensamt? Jo, till exempel är det ämnen som hör hemma i skolans sex- och samlevnadsundervisning. I detta årets sista nummer går vi därför på Etnografiskas utställning Playground tillsammans med två experter och diskuterar normkritik. Vi intervjuar RFSU-representanter om hur man pratar porr i klassrummet och Stockholms mansmottagning om hur ett lyckat kondomsamtal kan gå till. Du kan också bland annat läsa om filmarkivet Face Of Aids och dess skapare Staffan Hildebrand, som vigt 30 år åt att dokumentera hivepidemin.

Läs Insikt nr 4 direkt

Ladda ner Insikt nr 4 som pdf

Ur innehållet:

Dags att ta emot fler killar!
Nu utbildas ungdomsmottagningarna i Stockholms län i sexologi och andrologi för att bli bättre rustade att ta emot unga killar och deras frågor. Insikt har pratat med en av kursledarna, Lennie Lindberg, sjuksköterska, sexolog och KBT-terapeut.

Kul med kondom? Jo, faktiskt!
Sort, material och framför allt storlek – allt har betydelse för en lyckad kondomupplevelse. Stockholms mansmottagning har såväl individuella samtal med män som vill använda kondom, som diplomeringskurser för mottagningar som delar ut kondomer.

Svårt att prata om kondom i grupp
På kondomutdelningsdiplomerade Järva ungdomsmottagning är kondomerna sorterade i skålar var för sig, med en innehållsbeskrivning av var kondoms specifika egenskaper tejpad på hyllan under. En översiktlig presentation av kondomer hör till de flesta gruppbesök. Men den bästa kvaliteten på ett kondomsamtal med plats för individuella frågor får man med en eller två personer åt gången, säger personalen.

Konsten att se det osynliga
Normkritik förordas av bland annat Skolverket som metod för skolors arbete mot diskriminering och trakasserier.  Under hösten har begreppet också letat sig in i mediedebatten och används, får man en känsla av, av skeptiska debattörer ibland som samlingsbegrepp för lite allt möjligt de finner obegripligt och konstigt. Men vad är normkritik egentligen – och vad är det inte? Vi har gått på Etnografiska tillsammans med två experter för att försöka reda ut frågan.

Så pratar du porr med unga
Porren finns vare sig vi vill eller inte. Men hur kan vuxna föra konstruktiva samtal om pornografi med unga? Ett öppet sinne och kritiska glasögon är hemligheten, enligt Suzann Larsdotter och Matilda Strömberg från RFSU.

Läs också:

30 år med hiv i fokus
Filmaren Staffan Hildebrand har under 30 år dokumenterat hiv och aids. Genom projektet Face of Aids Film Archive har han förevigat den globala kampen och skildrat människorna som drabbats.

Livsstilen viktig för hivpositiva
Nästan ingen dör av aids i Sverige idag, hiv är en kronisk infektion som det går att leva med. Men hjärtat åldras lite snabbare och risken att drabbas av vissa sjukdomar ökar när man har hiv. Därför har levnadsvanor blivit en viktig fråga för hivvården och patientföreningarna.

Rapport utifrån: Hiv ökade i den grekiska krisens spår
Den ekonomiska krisen i Grekland gav upphov till en tyst katastrof som det inte rapporterats särskilt mycket om i svenska medier. Till följd av nedskärningar i sjukvård och preventionsinsatser ökade antalet hivfall lavinartat inom loppet av bara några år.

Senast ändrad 2017-06-28