KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nr 4 2014

Personer som har hiv har vetat det länge. Men för ett år sedan blev kunskapen äntligen offentlig - risken är mycket låg att hiv överförs vid samlag när man har en välfungerande behandling och minimal när kondom används. Nu skulle allmänheten få en korrekt och uppdaterad bild av hiv, och hivpositiva personer skulle slippa stigma och diskriminering. Men det blev inga stora rubriker, inga löpsedlar. Har situationen förändrats för personer som lever med hiv? 

Läs Insikt nr 4 här

Nytt läge – eller?
Vi har pratat med Ola Ståhle, Toni Ros, Stosh Mugisha och Lina Afvander.

”De flesta har inte nåtts av kunskapen”
Tack vare det nya kunskapsläget kan hivpositiva med välfungerande behandling idag slippa den så kallade informationsplikten och behöver inte berätta för en sexpartner att de har hiv. Men allmänheten har inte nåtts av kunskapen om hur liten smittrisken är. Hiv ligger inte högt upp på samhällsagendan, varken i media eller i övrigt, menar Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige.

Nationell insats ska minska stigma
Under 2015 kommer Folkhälsomyndigheten att genomföra en nationell kampanj för att den svenska allmänheten ska få korrekt och uppdaterad kunskap om hiv. Syftet är att få stopp på stigmatisering och diskriminering av hivpositiva.

”Utgå från att någon i klassen kan ha hiv”
Avdramatisera och normalisera. En hivpositiv person som får behandling kan leva ett lika långt och bra liv som andra och ha sex utan att smitta sina partners. Det budskapet tycker infektionsspecialisten Anna Mia Ekström att lärare utifrån det nya kunskapsläget ska förmedla till sina elever när de pratar om hiv i dag.

Läs även:

Jakten på manlighet hetsar till våldtäkt
Trettio procent av alla våldtäkter i Sverige begås av killar under 24 år. Det går att förebygga sexuellt våld genom att arbeta med maskulinitet, destruktiva normer och gränser.
– Det är som om unga killar inte bara har initiativrätt till sex, de har nästan en initiativplikt, säger sexualupplysaren Pelle Ullholm.

Fler sexualbrott måste klaras upp – men hur?
Efter flera uppmärksammade våldtäktsmål på senare tid, som väckt starka känslor när gärningsmännen friats, har debattens vågor gått höga i Sverige. Hur ska lagen förbättras och kryphål täppas till, så att fler som begått våldtäkt faktiskt fälls? Vi reder ut begreppen och redogör för några vanliga ståndpunkter.

Senast ändrad 2017-06-28