KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hiv idag är inte som igår

Det har gått drygt 30 år sedan det då dödliga viruset hiv kom till Sverige och orsakade panik på samhällsnivå. Den medicinska utveckling som skett sedan dess är smått mirakulös. Personer som får en hivdiagnos idag kan räkna med att kunna leva lika länge som alla andra, arbeta, resa och skaffa barn som föds utan hiv. Ändå tvekar en majoritet av personer som lever med hiv i Sverige att berätta för andra än sina absolut närmaste, av rädsla för att bli avvisade och utfrysta på grund av omgivningens okunskap och fördomar. Årets sista nummer Insikts har temat Hiv idag och innehåller aktuell kunskap om hiv och om hur det är att leva med hiv. Numret har specialutformats för att kunna delas ut under uppmärksammandet av World Aids Day på Centralstationen i Stockholm och i andra delar av landet.

Läs Insikt nr 4 direkt

Ladda ner Insikt nr som pdf

Tema Hiv idag:

Hiv angår alla
Under de trettio år som gått sedan det första fallet av hiv upptäcktes har majoritetssamhället konsekvent knuffat över ansvaret för hivviruset på grupper som betraktats med skepsis och ansetts stå utanför majoritetsnormen. Dags för alla att inse att hiv är ett vanligt virus som kan drabba vem som helst som har oskyddat sex som innebär risk för att det kan överföras, och att hiv är en kollektiv angelägenhet där alla har lika ansvar att skydda sig själva och varandra.

Att leva med hiv
1985: ett mystiskt, dödligt virus som mångatrodde smittade via luften eller hudkontakt.
2015: en kronisk sjukdom som överförs sexuellt eller via blod och som folk kan leva länge med
och få friska barn. Men vad finns det egentligen för skillnader och likheter mellan att få hiv idag jämfört med då? Insikt har träffat fyra personer som levt med viruset i mellan tre och trettio år.

En av fem har aldrig berättat
De flesta som lever med hiv mår bra. Det visar den första stora studien av livskvaliteten hos hivpositiva i Sverige. Men omgivningens fördomar och okunskap påverkar ofta självbilden negativt och en av fyra har slutat ha sex.

Hivtest för ett gott liv
”We are Survivors” heter ett nytt initiativ från Hiv-Sverige och RFSL Dalarna som ska nå nyanlända migranter med information om hiv och vikten av att testa sig. Personer i målgruppen har varit med och utformat insatsen som fokuserar på att hiv inte ska få stå i vägen för någons drömmar.

Läs även:

Inte en fråga om åsikter utan om rättvisa
Att bli väl bemött i vården är en rättighet för alla. Men för hbtq-personer är det långt ifrån en självklarhet. Därför pågår nu ett pilotprojekt där tjugotvå mottagningar i Stockholms län får en utbildning och diplomeras i hbtq-frågor.

Många har inte råd att söka vård
Fattiga EU-migranter tillhör samhällets mest utsatta människor – också när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Organisationen Läkare i världen möter gravida tonåringar och personer som behöver hjälp med preventivmedel eller som utsatts för sexuella övergrepp.

Kultur: Fittan på frammarsch
Från undanskymd tillvaro i skamvrån genom den västerländska historien till firad ikon i strålkastarskenet – 2010-talet tycks vara det decennium då fittan slutgiltigt erövrar en plats i offentligheten.

Senast ändrad 2017-06-28