KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Andrologi/sexologi fördjupning tema: Kognitiva funktionsnedsättningar kl 9-12

Datum: Fredag 23 november, kl 09:00-12:00

Var: Usine Konferens, Södermalmsallén 36-38

Organisatör: Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Anmäl dig

Välkomna till fördjupningen med tema: Kognitiva funktionsnedsättningar med särskild fokus på intellektuella funktionsnedsättningar, autismspektrumtillstånd och neuropsykiatriska diagnoser. Uppmärksamma att du har möjlighet att anmäla dig till fördjupningen förmiddag eller eftermiddag. Det är samma innehåll fm som em.

För vem?

Fördjupning för den som gått andrologi/sexologi. I mån av plats ungdomsmottagningspersonal som inte gått andrologi/sexologi-utbildningen.

Innehåll

Under de fördjupande halvdagarna tas dels det vetenskapliga kunskapsläget gällande respektive tema upp, dels ges förslag på metoder i att arbeta med frågorna i relation till unga och unga vuxna. Halvdagarna består av såväl föreläsning som dialog där deltagarna, gemensamt med kursledaren, diskuterar olika aspekter, tolkningar och förhållningssätt till respektive tema. 

Kursledare

Jack Lukkerz, socionom och sexolog

När?
23 november kl 9-12

Kostnad

Kostnadsfri

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 november 2018

Kontaktperson

Mimmi Andersson, mimmi.andersson@sll.se, 08-123 139 40