KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Andrologi/sexologi fördjupning tema: Kognitiva funktionsnedsättningar kl 9-12

Datum: Fredag 23 november, kl 09:00-12:00

Var: Usine Konferens, Södermalmsallén 36-38

Organisatör: Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Anmäl dig

Välkomna till fördjupningen med tema: Kognitiva funktionsnedsättningar med särskild fokus på intellektuella funktionsnedsättningar, autismspektrumtillstånd och neuropsykiatriska diagnoser. Uppmärksamma att du har möjlighet att anmäla dig till fördjupningen förmiddag eller eftermiddag. Det är samma innehåll fm som em.

För vem?

Fördjupning för den som gått andrologi/sexologi. I mån av plats ungdomsmottagningspersonal som inte gått andrologi/sexologi-utbildningen.

Innehåll

Halvdagen ger en introduktion till fältet kognitiv funktionsnedsättning i relation till sexualitet och relationer, med en tydlig sexologisk, teoretisk inramning. Vi går vi igenom det vetenskapliga kunskapsläget gällande främst de delar inom området kognitiv funktionsnedsättning som rör intellektuell funktionsnedsättning samt autismspektrumtillstånd i förhållande till sexualitet och relationer. Därefter tittar på hur man arbetar med frågan i vårt grannland Danmark, som har tagit fram ett system för sexualvägledning, utformat med stöd av den danska socialstyrelsen. Slutligen ges förslag på konkreta metoder i att arbeta med frågorna i relation till främst unga och unga vuxna. Halvdagen består av såväl föreläsning som dialog där deltagarna, gemensamt med kursledaren, diskuterar olika aspekter, tolkningar och förhållningssätt till temat. 

Kursledare

Jack Lukkerz, socionom och sexolog

När?
23 november kl 9-12

Kostnad

Kostnadsfri

 

Kontaktperson

Mimmi Andersson, mimmi.andersson@sll.se, 08-123 139 40