KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Om Lafas kurser och seminarier

Kurserna vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete eller på sin fritid når Lafas målgrupper som är personer med utländsk bakgrund, ungdomar, unga vuxna, män som har sex med män samt patienter inom hälso- och sjukvården. Vi prioriterar kursdeltagare som i sitt arbete möter personer med utländsk bakgrund.

Kurserna erbjuds i första hand personer som arbetar i Stockholms län eller Region Gotland. I mån av plats välkomnas deltagare från resten av landet.

Vi prioriterar kursdeltagare som i sitt arbete möter personer med utländsk bakgrund.

Anmäl dig till kurser genom att gå in under respektive kurs. Du kan också skicka eller faxa anmälningsblanketten som finns i kurskatalogen. Det är många som söker våra kurser och det kan därför ibland vara fler sökanden än antal platser. Ange därför i din anmälan om du har sökt kursen tidigare.

Kurserna är gratis. Andra kursavgifter gäller för deltagare från övriga landet, se respektive kurs. Kursdeltagare som inte meddelat återbud debiteras 500 kronor.

Frågor om kurser och seminiarier besvaras av Thérèse Juvall, skol- och utbildningsansvarig, tel: 08-123 139 42, therese.juvall@sll.se.

Senast ändrad 2016-10-05