KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Rapporter för nedladdning

Här kan du ladda ner rapporter och broschyrer utgivna av Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (f d Lafa), några i samverkan med andra organisationer. Flera av dem finns även att beställa i pappersformat under rubriken "Foldrar/visitkort".

 

 

2019
Bra bemötande av HBTQ-personer
Handbok för dig som jobbar inom 
vården eller social omsorg.

 
 
2018
Hälsoskola för ensamkommande
ungdomar

Ett pilotprojekt med sex-
och samlevnadsundervisning på
lättare svenska.
 
2078
Sexualitet och hälsa
Rapport om en utbildning för
boendepersonal i Stockholms
stad.

 
2018
Att våga fråga
En rapport om att möta unga
människor som har sex mot
ersättning eller skadar sig med
sex. Bakom informations-
projektet som pågick 2015-2016
stod Mikamottagningen i
Stockholm.
Rapporten har reviderats
hösten 2018.

 

 
2017
Thailändska kvinnors behov av 
och rätt till preventivmedels-
rådgivning och hiv/STI-testning

Förhoppningen är att studien ska ge 
vägledning för att tillgodose
thailändska kvinnors behov av
vård inom området sexuell och
reproduktiv hälsa och skapa förut-
sättningar för fortsatta preventiva
insatser.

 

2017
Hbtq-diplomerad verksamhet
Slutrapport projekt Hbtq-
diplomeringsinsats av vård-
givare inom Stockholms läns
landsting.

 

 
2016
Att åldras med hiv
Konferensrapport från heldags-
konferensen "Att åldras med hiv"
I takt med att allt fler som bär på
hiv blir äldre har behovet av
bättre kunskaper om infektionen
ökat inom primärvård, geriartrik
och äldreomsorg.


2015
Kvinnor och hiv 2015
Konferensrapport: om hiv-
positiva kvinnors specifika
frågor, erfarenheter och
behov.

 

 
2015
Vad påverkar nyanlända thailänd-
ska kvinnors vårdsökningsbeteende?
- en kvalitativ studie om hur
nyanlända thailändska kvinnor
söker vård inom området sexuell
och reproduktiv hälsa.

 

   

2013
Sex och samlevnad i en ny
värld

Projektet med samma namn, 
syftade till att utbilda och 
stödja personal och boende på
Stockholms stads HVB-hem
för ensamkommande flykting-
ungdomar i frågor som rör
sexualitet.

2013
Sex i skolan
En översikt över hur sex- och
samlevnadsundervisningen kan
organiseras och genomföras
utifrån läroplanerna för grund-
och gymnasieskolan.
   

Hbt-policy för Stockholms läns landsting
Policy fastställd i landstingsfullmäktige som gäller för åren 2012-2016. 

 

Sexuell hälsa i Folkhälsorapporten

Sexuell hälsa i Stockholms län
Rapporten
är en del av Folkhälsorapport 2011.


Lafa 1:2010 FOU

Sex- och samlevnadsundervisning på sfi
En interventionsstudie genomförd av
Järva mansmottagning på fyra sfi-skolor i Stockholms stad.

Omslagsbild: Because he's worth it
LAFA 2:2009 FOU

"Because he´s worth it"
Utvärdering av Järva mansmottagning, en hälsofrämjande sex- och samlevnadsmottagning för män

Omslagsbild: Stop hiv!

LAFA 1:2009 FOU

StopHIV!
Erfarenheter av kampanjsamverkan och onsitetestning riktad till män som har sex med män

 

Omslagsbild: Unga män om porr

LAFA 1:2007 FOU

Unga män om porr
Användning och attityder till pornografi

 

Omslagsbild: Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan
LAFA 1:2005

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan
En kartläggning av sex- och samlevnadsundervisningen på sju
högstadieskolor i Stockholms län

Omslagsbild: Ringar på vattnet
LAFA 1:2002

Ringar på vattnet
En rapport om ett pågående utvecklingsarbete i Aspudden

Omslagsbild: Njutningssökande
LAFA 1:2001 FOU

Njutningssökande livsstil eller kärlekskrav?
Om kön, alkohol och attityder till sexualitet

 
Senast ändrad 2019-02-25