KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Röda Tråden - Fakta och metoder för sex- och samlevnadsundervisning

Sök och ladda ner de texter som passar just dig och din grupp. 

Länk till blädder-utgåva

Länk till Pdf

Röda Tråden är ett material med faktatexter, metoder och övningar för dig som arbetar med sex och samlevnad bland ungdomar 13-19 år. Inför digitaliseringen av Röda Tråden har vi uppdaterat gamla texter och kompletterat med helt nya texter för att ge dig verktyg till att planera och genomföra undervisningen. Röda Tråden kan även användas i andra sammanhang än i skolan, till exempel på fritidsgården eller i idrottssammanhang.

Senast ändrad 2018-05-23