KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

KCSH (tidigare Lafa - enheten för sexualitet och hälsa) arbetar med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, inom Stockholms läns landsting. 

Vår verksamhet vänder sig främst till yrkesverksamma som helt eller delvis arbetar med SRHR-frågor i Stockholms län, exempelvis personer inom Stockholms läns landstings administrativa förvaltning och vårdenheter, på ungdomsmottagningar, inom skola eller frivilligorganisationer.

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa riktar sig även till viss del direkt till länets invånare med information och kommunikation, bland annat via webbplatsen frågachans.nu.  

Kunskapscentrumet gav tidigare ut tidningen Insikt, för yrkesverksamma som som arbetar med sexuell hälsa. Sista numret gavs ut våren 2017. Du kan läsa tidigare nummer direkt här på webbsidan under rubriken Tidningen Insikt.

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa är en del av Enheten för hälsoutveckling inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Våra lokaler ligger på Magnus Ladulåsgatan 63 A på Södermalm i Stockholm. Närmaste t-banestation är Medborgarplatsen. Kontakta oss på kcsh.hsf@sll.se eller 08-123 139 30.

Senast ändrad 2018-09-27