KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Regional samordning av hiv/STI-prevention Stockholm och Gotland

Regional samverkan mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

Det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner ska bli mer effektivt genom samverkan mellan de olika organisationer som arbetar inom området. Ett av de sex regionala kunskapsnätverken är Stockholm och Gotland.

På uppdrag av Enheten för hälsa och sexualitet på Folkhälsomyndigheten samlas aktörer som arbetar preventivt med hiv/STI i regionala kunskapsnätverk. Stockholms län och Gotland utgör ett av nätverken, vars uppgift är att samla och sprida information, underlätta kunskapsöverföring, fortbildning och dokumentation av det hivpreventiva arbetet.

       

Senast ändrad 2018-09-27