KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Ledamöter i Regionala Rådet

Regionala Rådet för hiv/STI-prevention i Stockholms län bildades 2006, som ett resultat av en utvärdering som gjordes kring det hiv/STI-preventiva arbetet i länet.

Rådets övergripande uppgift är att planera, analysera och följa upp det förebyggande arbetet i länet. Regionala rådet ansvarar även för administration av det statliga hivanslaget.

Åke Örtqvist Ordförande
Smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm, HSF
Ivonne Camaroni

Handläggare/Smittskyddsläkare

Smittskydd Stockholm, HSF
Ingela Berggren Bitr. Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm, HSF
Björn Eriksson Bitr. Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm, HSF
Elin Jacobsson Handläggare/samordnare Regional samordning Stockholm/Gotland
Lena Lindborg Läkare/Chef Venhälsan, Södersjukhuset
Yvonne Lindqvist Öppenvårdschef Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Gunilla Neves Ekman Enhetschef Lafa – enheten för sexualitet och hälsa, HSF
Lillebil Nordén Beteendevetare/Terapeut Beroendecentrum Stockholm
Anders Thalme Läkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Arne Vikström Läkare/Chef Sesam Hud Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Senast ändrad 2015-01-27