KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Handbok för ett bra bemötande av HBTQ-personer

2019-02-25

Du som jobbar med att stötta och hjälpa människor har en viktig uppgift. Ditt bemötande kan göra stor skillnad för en persons mående. Och du har ett stort ansvar att se till att ditt bemötande blir så bra som möjligt i varje nytt möte. Du kan göra mycket för personerna du träffar genom ett gott bemötande, samtidigt gör ett bra bemötande ditt arbete mycket roligare.

Ladda ner Bra bemötande av HBTQ-personer

Handboken "Bra bemötande av HBTQ-personer" är skriven för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. I den beskrivs hbtq-personers situation och vilka saker som är bra att tänka på i mötet med just HBTQ-personer. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Handboken är framtagen av RFSL Stockholm 2018, på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län – en gemensam satsning för kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och ett samarbete mellan Storsthlm, Region Stockholm och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

Du hittar också "Bra bemötande av HBTQ-personer" på Uppdrag Psykisk hälsas hemsida. Där finns även andra metoder, verktyg och tips på stöd i din yrkesvardag.