KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nationellt avtal pressar priset på kondomer

2018-08-29

Ett nytt kondomavtal har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL, efter en nationell upphandling bland kondomdistributörer. Det nya avtalet gör det möjligt för landsting, kommuner och organisationer i hela Sverige att köpa kondomer till avtalspris. 

För mer information och för att göra en avropsanmälan, gå in på SKL Kommentus hemsida

Frivilligorganisationer som är intresserade av att ta del av avtalet ska kontakta ansvarig för ramavtalet Arian Mandegari/SKL.

OBS! Aktörer inom Stockholms län kan fortfarande beställa gratis kondomer från Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa, KCSH. Det nya avtalet ger möjlighet även för dessa aktörer att kunna köpa till extra kondomer till avtalspris, vid behov av större volymer än KCSH kan erbjuda.