KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

"Testa dig för gonorré"

2018-08-01

Nätverket Preventhiv har gjort en film för att uppmärksamma på att antalet fall av gonorré ökar i hela Sverige, och att flest fall hittas i Stockholms län. 

Från 2016 till 2017 ökade antalet fall med 63 procent i Stockholm. Gonorré är en lömsk bakterie på så sätt att den inte alltid ger några symptom. Testning och behandling är alltid gratis.

Gå in på www.preventhiv.se för mer information.