KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Världsaidsdagen 1 december

2018-11-26

I år är det 30 år sedan Världsaidsdagen högtidlighölls för första gången, den 1 december 1988. Årets internationella tema är ”Känn din status”, en uppmaning till alla som inte vet sin hivstatus att testa sig. 

Med tillgång till dagens antivirala hivläkemedel kan människor som bär på infektionen leva friska och lika länge som de hade gjort om de inte hade haft viruset. En välbehandlad hivinfektion pressar tillbaka viruset till omätbara nivåer, vilket gör att risken att föra hiv vidare till någon annan vid oskyddat sex är minimal.
Läs mer om hiv idag

För att kunna leva ett friskt liv med hiv och inte föra viruset vidare till någon annan måste man känna till sin hivstatus. På internationell nivå räknar FN-organisationen UNAIDS med att en av fyra hivpositiva inte känner till att de bär på viruset. I Sverige lever ca 7000 personer med diagnosen hiv och cirka 700 personer ytterligare tros ha viruset utan att veta om det.  

Det finns många vårdmottagningar där det går att testa sig, bland annat på: ungdomsmottagningar, barnmorske- och mansmottagningar, SesamCity och RFSU-kliniken, sprututbytet och beroendemottagningar, gynekologiska och venerologiska mottagningar, vårdcentraler och på Venhälsan på Södersjukhuset.

Det finns även frivilligorganisationer som erbjuder testning, Noaks Ark som har testning i egna lokaler och Testpoint som testar med snabbt provsvar ute på klubbar och i RFSL:s lokaler i Stockholm.

Det är alltid gratis att göra ett hivtest, och man har rätt att göra det anonymt om man så önskar.


Information och högtidlighållande

Världsaidsdagen den 1 december är också en dag för att uppmärksamma människor som lever med hiv och att minnas dem som dött i sviterna av aidsrelaterade sjukdomar.

Kalendarium:

Fredag 30 november

Kl 13 – 15 Noaks Ark informerar om hiv på Sergels Torg

Kl 17.30 – 19 Konsert och minnesstund i Maria Magdalena kyrka
Arrangeras i ett samarbete mellan Svenska Kyrkan – Maria Magdalena församling, patientföreningen Hiv-Sverige, Stockholms Gaykör, Convictus, Sentry.nu, RFSL Stockholm, Noaks Ark Stockholm, Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Angaza Sverige, Stiftelsen läkare mot aids forskningsfond, Arvsfonden och Tidningen QX.  Lördag 1 december

Lördag 1 december

Kl 13 – 17 Öppet hus på Noaks Ark