KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Fördjupningskurs i smittspårning för primärvårdspersonal

Datum: Torsdag 16 april, kl 08:30-12:00

Var: Danderyds Sjukhus AB

Organisatör: Sesamenheterna vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset i samarbete med Smittskydd Stockholm

Kursen är tänkt för dig som tidigare gått ”Grundkurs i smittspårning” och som nu har arbetat en tid med smittspårning och behöver fördjupade kunskaper.

Mer information och anmälan.