KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Smittspårning för primärvårdspersonal-grundkurs

Datum: Torsdag 21 maj, kl 08:00-16:00

Var: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Organisatör: Sesam-enheterna vid Karolinska universitetssjukhuset Solna och Danderyds sjukhus i samarbete med Smittskydd Stockholm

Grundkurs i smittspårning för personal på vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar.

Programmet innehåller information om Smittskyddslagen, STI – kliniska aspekter, smittspårning, rutiner och blanketter kring smittspårning, grupparbeten med falldiskussioner.

Mer information och anmälan