KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Akut hepatit B bland personer som injicerar narkotika

2014-09-16

De senaste månaderna har 4 fall av akut hepatit B upptäckts bland personer som injicerar narkotika i Stockholm. Även andra landsting (Södermanland, Västmanland, Östergötland och Jönköping) rapporterar hepatit B fall (totalt 15) med denna stam i samma riskgrupp. Vidare smitta till sexpartner rapporteras också.

 Förra året var det endast en av 16 personer med akut hepatit B i Stockholm som bedömdes vara smittad via delade nålar/sprutor. Personer som injicerar har under en längre tid erbjudits kostnadsfri hepatit B-vaccination.

 Det är nu viktigt att personer som injicerar narkotika informeras om den pågående hepatit B-spridningen och att de provtas och vaccineras extra frikostigt mot hepatit B. Samtidig hepatit A-vaccination rekommenderas om inte personen redan är immun.

 Vid provtagning, passa även på att ta prov för hepatit C och hiv, vilket rekommenderas 1–2 gånger/år vid pågående missbruk. Om personen inte tidigare är provtagen för hepatit A rekommenderas även detta prov inför hepatit A-vaccination.

Vaccination mot hepatit A och B är kostnadsfritt för personer som injicerar, se Smittskydd Stockholms hemsida för vidare information om bl.a. beställning av vaccin.

Läs mer:

Smittskydd Stockholm

Utökad kostnadsfrihet för vissa patientgrupper