KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Killars hälsa lockar kursdeltagare

2017-07-07

Ungdomsmottagningen är till för alla, ändå är killar i minoritet bland besökarna. En fyra dagar lång utbildning ska göra personalen bättre rustad för att ta emot unga killar och deras frågor. 

Så tycker kursdeltagarna:
Jennie Nauckhoff, kurator på Norrtälje ungdomsmottagning
Matthias Rowe, kurator på Solna ungdomsmottagning
Hanna Whale, barnmorska på Gullmarsplans ungdomsmottagning
Hedvig Andersers Eklund, barnmorska på Vallentuna ungdomsmottagning

Hittills har över 170 barnmorskor och kuratorer från ungdomsmottagningar i Stockholm gått KCSH:s utbildning i sexologi och andrologi med inriktning mot sexuell hälsa. Ytterligare en kurs startar i vår. Utöver en introduktion i sexologi och andrologi innehåller kursen klinisk handledning där deltagarna ges möjlighet att diskutera fall från den egna verksamheten. Kursen leds av Lennie Lindberg, auktoriserad klinisk sexolog, specialistsjuksköterska och kognitiv beteendeterapeut och Jack Lukkerz, auktoriserad sexologisk rådgivare, fil lic och socionom.

Det är mycket som ska rymmas under en relativt kort utbildningstid, men hittills har det gått över förväntan bra tycker Jack Lukkerz. Både kursdeltagare och kursledare har varit väldigt nöjda. Den positiva responsen i de första kursutvärderingarna tror han delvis beror på kursens upplägg, där deltagare och kursledare tillsammans reflekterar över frågeställningar, vänder och vrider på begrepp. Det är en form av processutbildning som på många sätt passar bättre i det här sammanhanget än en mer traditionell föreläsningsutbildning skulle göra, tror Jack Lukkerz:

- Vår erfarenhet är att personalen på ungdomsmottagningar efterfrågar tillämpningen av nya kunskaper, de vill göra informationen till sin.

En annan sak som uppskattats är att kursen vänder sig till både barnmorskor och kuratorer.

- Teamarbete är ju ungdomsmottagningarnas styrka. Där arbetar flera yrkesgrupper med olika kompetens som förs samman för ungdomarnas bästa. Kursen är en slags konkret fortsättning på detta teamarbete. Det är viktigt att ha kännedom om varandras ämnesområden och tanken är att alla ska vara med i processen med sin kunskap.

Varken andrologi eller sexologi ingår i grundutbildningarna till barnmorska och socionom. Särskilt det sexologiska perspektivet, där olika vetenskapliga synsätt möts och blandas, har varit ett nytt sätt att tänka för flera kursdeltagare, säger Jack Lukkerz:

- Detta att få ihop medicinska perspektiv med samhällsvetenskapliga var ett nytt grepp för många, att till de medicinska aspekterna lägga till att problem kan vara socialt konstruerade. Hur vi ser på sexualiteten, hur vi talar om och förstår den, sker i en samhällelig kontext.

Som exempel nämner han tidig utlösning, något många unga killar upplever som ett problem och oroar sig för. Det finns mycket sällan rent medicinska förklaringar bakom en sådan problematik, utan den bygger på dessa killars inlärda förförståelse, eller förväntan, om att det finns en ”normalt” lång tid en man ska kunna ha penetrerande sex innan han får utlösning. En likaledes inlärd föreställning om just samlag som något som bara ska fungera av sig självt gör det svårt att söka hjälp och fråga någon om råd:

- Med samlaget utgår vi ifrån att det är något som är självklart och som vi inte behöver prata om. Vi pratar inte om det som en sexuell teknik man måste lära sig, utan som något vi bara ska veta hur det fungerar. När det inte gör det är det lätt att hamna i problemtänk i sin ensamhet. Unga killar kanske jämför sig med sina kompisar eller med porrfilmer vilket kan skapa bekymmer som spiller över på självkänsla och självförtroende och kan leda till att psykisk ohälsa slår rot i tron att det är fel på en, säger Jack Lukkerz.

På senare år har fler killar än tidigare dykt upp i ungdomsmottagningarnas väntrum och kursdeltagarna har sökt sig till andrologi och sexologi-kursen för att kunna ge dessa ett bra bemötande och få dem att känna sig välkomna med alla sina frågor. Därför är själva andrologin, de medicinska och fysiologiska grundkunskaperna om mannens kropp och kön och undersökningsmetodik en stomme i utbildningen, berättar Jack Lukkerz. I övrigt har han och Lennie Lindberg försökt vara flexibla i sitt sätt att lägga upp kurstillfällena och vara öppna för vad som känns mest relevant och vilka behov som finns i den grupp de möter. Det ska finnas plats och utrymme även för de svåra frågorna. Grundinställningen är dock densamma för alla diskussioner – att sexualiteten i grunden är något positivt.

- Unga människor är väldigt nöjda med sin sexualitet. Det är viktigt att komma ihåg att de vi träffar inte är representativa, de kommer till mottagningen när det inte är så bra.

Läs även en intervju med Lennie Lindberg ur Insikt nr 4 2016