KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Bildgoogla inte klamydia!

2013-09-03

Varje timme året runt smittas fyra personer av klamydia i Sverige. Under sommaren är det ännu fler som drabbas. Klamydiamåndagen är en satsning för att öka medvetenheten kring en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och påminna om vikten av att testa sig.

Klamydiamåndagen infaller i år måndag 9 september. Det är elfte året som en av Sveriges vanligaste könssjukdomar uppmärksammas med en egen dag. Klamydiamåndagen uppmanar till testning och påminner om vikten av säkrare sex. I år sprids den ovanliga uppmaningen ”bildgoogla inte klamydia” i en nationell kampanj. Förhoppningen är att målgruppen män i åldern 20-24 år förstår att det är bättre att testa sig för klamydia än att söka svaret genom bilder på nätet. För dem som ändå bildgooglar så finns bilder som länkar till Klamydiamåndagen.se där man kan få mer information om klamydia och testning.

- Över hela landet kommer affischer och annonser att synas med budskap som till exempel ”Äntligen ensamma? Bildgoogla inte klamydia”, säger Robert Pantzar, ansvarig för Klamydiamåndagen på Lafa, enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting.

Särskilt har en ökning av klamydiasmittade identifierats i gruppen yngre män. Det är främst den målgruppen kampanjen vill nå, då dessa testar sig mer sällan än kvinnor.

- Efter sommaren är det viktigt att uppmärksamma klamydia eftersom vi vet att många har oskyddat sex under den här perioden. Klamydiamåndagen görs i nationell samverkan och i år medverkar alla Sveriges landsting. Kampanjen är ett sätt att påminna om vikten av att testa sig, säger Robert Pantzar, ansvarig för Klamydiamåndagen på Lafa, enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting.

Klamydiamåndagen.se
Via klamydiamandagen.se kan man beställa ett hemtest eller hitta mottagningar i Sverige som erbjuder test för klamydia. På webbsidan finns information om klamydia, säkrare sex och vikten av att regelbundet testa sig för klamydia.

Fakta
Under 2012 fick 37 715 personer klamydia Sverige. Året innan var antalet smittade 37 292 personer. Klamydia är vanligast i åldrarna 15-29 år.
Klamydia är en bakterie och många som smittas får inga symptom. En obehandlad infektion kan för både kvinnor och män leda till problem med att få barn i framtiden. Provtagning för klamydia går snabbt. Man lämnar ett prov och får svar inom en vecka. Det går även att beställa hem ett test via internet. Test och behandling är alltid gratis. Klamydia är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Det innebär att en person som misstänker att den smittats är skyldig att testa sig. Man måste även hjälpa till med smittspårning och lämna uppgifter om vilka partners man haft.

För mer information:
Robert Pantzar, kampanjansvarig, Lafa - enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting
070-089 15 74, e-post: robert.pantzar@sll.se