KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Bli kondomutdelare i vår!

2016-03-09

För att förenkla för dig som är, eller vill bli, kondomutdelare har vi lagt upp ett formulär där du direkt kan beställa önskat antal kondomer och välja mellan små och stora kondompåsar. Där kan du även ladda ner ett produktblad med detaljerad information om de olika kondomsorter som Lafa distribuerar.

I Lafas uppdrag ingår att förse ungdomar och unga vuxna i Stockholms län med gratis, lättillgängliga kondomer. Utdelningen sker med hjälp av kondomutdelare på skolor, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, Sesammottagningar och i föreningar. Varje år delas cirka 1,3 miljoner kondomer ut på hundratals platser i länet.

Ladda ner produktbladet om våra olika kondomsorter och beställ kondompåsar för utdelning här