KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Borttagande av steriliseringskrav dröjer

2012-05-02

En person som vill byta kön behöver inte längre vara ogift och svensk medborgare. Detta enligt en ny proposition om ändrad könstillhörighet. Däremot är det omdiskuterade kravet på sterilisering kvar.

Debatten kring steriliseringskravet vid könsbyte har varit flitig och många förhoppningar väcktes när Kristdemokraterna i februari ändrade ståndpunkt i frågan. Enligt den nu lagda propositionen ska lagändringarna om medborgarskap och civilstånd börja gälla 1 januari nästa år. Steriliseringskravet väljer regeringen dock att utreda ännu en gång. Denna gång ska utredaren undersöka vilka konsekvenser borttagandet får för andra lagar. Idag är vissa lagar som handlar om föräldraskap bundna till ett visst kön. Regeringen föreslår att steriliseringskravet avskaffas 1 juni 2013.

RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund kommenterar lagförslaget:
– Det är fantastiskt att vi nu har en politisk lösning, sedan Kristdemokraterna svängt i frågan. Men det finns ingen anledning att dra ut på lagförändringarna. De förändringar i andra lagar som regeringen anser behöver göras innan tvångssteriliseringarna kan avskaffas kan lika gärna göras i ett senare skede. Tillämpningarna av lagarna fungerar ändå, och respekten för mänskliga rättigheter måste väga tyngre än administrativa utmaningar. Det blir närmast cyniskt att dra ut på detta längre när alla regeringspartier nu så tydligt deklarerat att den existerande lagen kränker mänskliga rättigheter, säger Ulrika Westerlund.

Viktoria Asp

 

Läs tidigare artiklar:

Fortsatt krav på sterilisering väcker debatt 26 januari 

Tvångssterilisering på väg att tas bort 29 februari