KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Colour of Love-utbildning

2012-01-12

Kampanjen Colour of Love genomför i mars en gratis grundutbildningshelg för dig som vill veta mer om sex och sexualitet.

Utbildningen den 24-25 mars i Stockholm riktar sig i första hand till personer som har utländsk bakgrund.

Efter grundutbildningen finns möjlighet att utbilda sig till kampanjinformatör och medverka vid utåtriktade aktiviteter. 

Kampanjen Color of Love riktar sig till ungdomar, unga vuxna och män som har sex med män och är ett samarbete mellan RFSL, RFSL Ungdom och RFSU.