KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Efterlängtad friande dom i Högsta domstolen

2018-06-07

Personer som lever med hiv och står och har en välinställd behandling ska inte längre kunna åtalas för ”framkallande av fara för annan” vid oskyddat sex. Det är innebörden i ett prejudicerande beslut Högsta domstolen nyss har fattat. Frivilligorganisationer tror att den friande domen kan få betydelse i arbetet med att minska stigma och fördomar kring hiv som fortfarande finns i samhället. 

Högsta domstolen friar alltså en man som stått åtalad för att: ”av grov oaktsamhet utsatt målsäganden för fara för allvarlig sjukdom” då han inte berättade för en sexpartner han hade oskyddat sex med om att han lever med hiv. Den åtalade mannen har en så kallad välinställd behandling för sin hivinfektion, vilket konstateras då upprepade provtagningar visar att en persons virusnivå är så låg att den inte kan uppmätas. Andra kriterier för att en hivbehandling ska anses välinställd är att personen har regelbunden kontakt med vården, tar sina läkemedel regelbundet och inte har någon annan sexuellt överförd infektion.

Högsta domstolen konstaterar efter yttranden från Folkhälsomyndigheten och medicinsk expertis att: ”Den entydiga bild av kunskapsläget som framkommit är att risken för smittoöverföring är minimal, när någon har en välinställd hivbehandling” och gör mot den bakgrunden bedömningen att: ”det inte kan anses föreligga någon konkret fara för smittoöverföring på det sätt som krävs enligt straffbestämmelsen, när en hivsmittad med välinställd hivbehandling har oskyddade samlag”.

Nyheter från Högsta domstolen

För att någon ska kunna straffas för ”framkallande av fara för annan” måste det ha förelegat en konkret fara, i det här fallet för allvarlig sjukdom. Det ska även framstå som rimligt att förvänta sig att gärningen ska leda till effekten, i det här fallet att hiv skulle ha kunnat överföras vid det oskyddade sex männen hade. 

Äntligen! Så svarar Hiv-Sverige, RFSL och RFSU i ett gemensamt pressmeddelande på Högsta domstolens beslut.

- Dagens dom är väntad och efterlängtad, och kommer ge ökad rättssäkerhet för personer som lever med hiv i Sverige. Det är viktigt både för den enskilda personen som domen gäller och för synen på vad det innebär att leva med hiv idag. Det finns ingen risk heller i juridisk bemärkelse att ha sex när någon som lever med hiv står på välinställd behandling. Det är en obefogad rädsla som länge hängt kvar i rättsväsendets praxis, säger Hans Linde, förbundsordförande för RFSU.