KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Elever fick lära om hiv

2014-12-04

Cirka 470 elever från 8 gymnasieskolor i Stockholms län deltog i programmet om hiv på Debaser i anslutning till World Aids Day. Arrangör var WAD-gruppen.

Efter att sexualupplysaren Olle Waller hälsat välkommen framförde Södra Latins teaterelever pjäsen "Jag är inte sjukdomen" under ledning av läraren Antonio Alonso. Därefter fick gymnasieungdomarna i publiken ta del av basfakta om hiv som presenterades av Jukka Aminoff, kanslichef Noaks Ark. Simon Blom, projektledare på Hiv-Sverige, delade med sig av sina erfarenheter av att vara ung och leva med hiv. Barnmorskan Jessica Sunesson från Upplands-Väsby ungdomsmottagning berättade om ungdomsmottagningarnas verksamhet. Programmet avslutades med att eleverna fick ställa frågor till en panel bestående av Jessica Sunesson, Simon Blom, Jukka Aminoff och Jane Alatalo.

WAD-gruppen är ett samarbete mellan Afrikanska rådet i Sverige, Hiv-Sverige, Kamratföreningen Oasen, Kärleksakuten, Lafa - enheten för sexualitet och hälsa inom SLL, Nationellt kunskaps - och resurscentrum för barn och unga med hiv, Noaks Ark, Posithiva Gruppen, Sesam vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge