KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Förlossningsprognos juni-dec

2011-07-27

Lafa är inte längre ansvarig för förlossningsprognoserna.

Sedan juni 2011 har Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning tagit över ansvaret för förlossningsprognosen. Den senaste prognosen finns att ladda ner från deras webbplats.