KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hiv idag

2015-11-03

Nu lanserar Folkhälsomyndigheten sin nationella informationsinsats Hiv idag, med annonsering på bred front och filmer med personer som berättar om hur det är att leva med hiv idag. Det övergripande målet är att förbättra kunskapsläget om hiv och minska stigma och diskriminering av personer som lever med hiv.

Genom att sprida kunskap om hur det är att leva med hiv idag vill informationsinsatsen förändra synen i samhället till att bli mer realistisk och öppen kring hiv. På så sätt förväntas fördomar och intolerans mot personer som lever med hiv minska, vilket i sin tur sänker tröskeln för att låta sig testas för hiv, främjar tidig behandling av infektion och minskar risken för spridning av infektionen.

Målet är att allmänheten ska ha kunskap om:

 • Att behandlad hiv har mycket låg smittsamhet.

• Vikten av tidig testning och behandling.

• Hur det är att leva med hiv i Sverige idag.

• Hur hiv smittar (och hur man skyddar sig och sin partner).

Dessutom ska informationsinsatsen bidra till bättre bemötande så att:

• Stigma och diskriminering minskar.

• Fler personer som lever med hiv ska vilja leva öppet med att de har hiv.

Den bärande idén med informationsinsatsen Hiv idag är att inspirera så många aktörer som möjligt att kraftsamla samtidigt kring samma budskap. Folkhälsomyndigheten har en nyckelroll som finansiär, samordnare, kunskapscentrum och avsändare för informationsinsatsen om hiv riktad till allmänheten. Arbetet sker i samverkan mellan landsting och regioner, ideella organisationer och flera myndigheter, som också kan vara medavsändare på regional och lokal nivå.

Läs mer på www.hividag.se

Se filmen om Joakim: https://www.youtube.com/watch?v=mAosQRGckeE