KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hivinformation för beslutsfattare

2016-03-21

Personer som lever med hiv blir allt äldre. Hur ska primärvården och omsorgen tillgodose deras hälsobehov och rättigheter på bästa sätt? Bland annat detta diskuterades på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens konferens Framtiden med hiv.

Se hela konferensen eller enskilda föreläsningar här

Konferensen, som i första hand vände sig till politiker och chefer inom primärvården, gav deltagarna en uppdatering kring epidemiologi, behandling och situationen för barn och unga med hiv innan överläkaren Anders Thalme höll en föreläsning med namnet ”Den vuxna patienten – hiv och folksjukdomar”.

Han konstaterade att åldrande i sig ger ett sämre immunförsvar, samtidigt som hiv ger ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Om en hivpatient även har andra sjukdomar som behandlas av husläkare måste denna ha full koll på hur medicinerna interagerar.

- Hivbehandlingen kan slås ut av andra läkemedel och vice versa och vissa medicinkombinationer kan ge livsfarliga biverkningar, sa Anders Thalme som arbetar på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Han efterlyste ett ökat samarbete mellan infektionsklinikerna, primärvården och omsorgen, som ju också ansvarar för medicinering av äldre personer som lever med hiv.

- Eftersom det finns 334 vårdcentraler i länet och omsorg och boende i 26 kommuner, har vi väldigt många samarbetspartners. För att det ska fungera väl måste primärvårdsläkare kolla upp alla risker med samtidig behandling av hiv och andra sjukdomar, sa Anders Thalme.

Tid för eftertanke behövs
Därefter pratade Anna-Lena Fastén, specialist i allmänmedicin, om primärvårdens roll. Hon konstaterade att allmänmedicinare ska ha kompetens att möta ”människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem” och att hiv inte utgör något undantag. Hon pekade samtidigt på problemet att allmänläkare idag har alltför lite tid att läsa på, tänka och diskutera med kollegor.

En vårdcentralschef i publiken kommenterade att det största problemet fortfarande är stigmatisering och fördomar om personer som lever med hiv.

- Vi har många patienter med hiv och ingen vill ta dem. Vi måste prata om vad det är som känns obehagligt, sade han.

Eftermiddagen avslutades med ett panelsamtal om att leva med hiv. Öppnade och avslutade konferensen gjorde Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och Anna Nergårdh, chefsläkare Stockholms läns landsting.