KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hivtest för hemmabruk godkänt i USA

2012-08-16

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har för första gången godkänt ett hivtest med snabbsvar för hemmabruk. Hivtestet, som testar antikroppar mot hiv i saliven, kommer inom kort att kunna köpas i affärer och via nätet av alla från 17 år.

Det är första gången FDA godkänner ett hivtest för hemmabruk där testet inte behöver skickas iväg till ett labb för att man ska få resultat. Testsvar fås istället efter 20-40 minuter. Möjligheten att själv både genomföra testet och få resultatet hemma har länge varit kontroversiellt och godkännandet kommer sju år efter att ansökan skickats till FDA. Att hivtest nu blir lika lätt att köpa i USA som graviditetstest måste ses som ett tecken på att synen på hiv har ändrats, skriver New York Times.

Elliot Cowan, läkare på FDA, säger i ett uttalande att myndigheten i och med godkännandet hoppas att tröskeln för hivtestning sänks och att grupper som har lite kontakt med sjukvården nås. Sedan 2002 har myndigheten godkänt ett flertal hivtest med snabbsvar som kan användas i uppsökande verksamhet utanför traditionella kliniker.

Hivtest för hemmabrukVid tidigare debatter har motståndare menat att hemtestning skulle leda till en ökning av antalet självmord.  Men nu har godkännandet mottagits positivt av frivilligorganisationer och forskare och ses som en möjlighet att stävja utvecklingen i USA, där man räknar med ett mörkertal på 20 procent av landets hivpositiva som inte testat sig och vet om sin status. Förhoppningen från FDA och frivilligorganisationer är att hemtestning leder till att fler människor tar reda på om de är hivpositiva och i så fall tidigt kan börja med behandling. 

Testet mäter antikroppar för hiv. Det tar ungefär tre månader efter virusöverföringen innan antikroppar mot hiv går att mäta. Testet är också långt ifrån 100-procentigt – risken för ett falskt negativt besked är 1 av 12 enligt tester gjorda på hivpositiva personer. Det motsatta, att testet visar positivt för hiv trots att man inte bär på viruset, är dock ovanligt och beräknas ske vid 1 av 5 000 test.

Orasure Technologies, företaget som står bakom testet, kommer att ha en rådgivningslinje öppen dygnet runt. Vid ett positivt hivsvar är tanken att man via telefon ska få stöd och tips på vilka kliniker man kan vända sig till för att göra ett andra test, något som FDA rekommenderar.  

Viktoria Asp