KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hivtestning ska erbjudas mer generöst

2012-04-27

Socialstyrelsen har ändrat riktlinjerna för provtagning för hiv och andra sexuellt överförda infektioner. De nya riktlinjerna förtydligar att testning ska vara lättillgänglig och erbjudas generöst.

Socialstyrelsen gör ändringen efter påpekanden från allmänhet, frivilligorganisationer och vården om att regelverket behöver vara tydligare. Det ska inte finnas tvekan över vem som får testa sig eller inte.

Det nya meddelandebladet ”Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess” ersätter ”Tillgänglighet för hivtest” från 2005.