KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hopp om botemedel mot hiv

2013-04-29

Ett billigt botemedel mot hiv är inom räckhåll. Det menar en grupp forskare vid universitetssjukhuset i danska Aarhus som efter framgångsrika laboratorieförsök nu testar en ny metod på människor.

Genom att frigöra hivvirus från så kallade reservoarer, ”gömställen” i DNA-cellerna, och föra det till ytan av cellerna kan kroppens eget immunförsvar döda det med hjälp av en ny typ av läkemedel.

Läs mer