KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Insikt nr 4: Nytt läge – eller?

2014-12-19

Smittrisken vid samlag är mycket låg vid välbehandlad hiv och minimal när kondom används.  För ett år sedan gick dåvarande Smittskyddsinstitutet ut med kunskapen som skulle kunna minska stigma och diskriminering av personer som har hiv. Men det blev inga löpsedlar eller stora rubriker. Har situationen för hivpositiva personer förändrats?

Läs nya numret av Insikt här