KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Internationella dagen mot homo- och transfobi

2014-05-16

Lördagen den 17 maj uppmärksammas IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia

Fyrtio procent av världens befolkning bor i något av de 81 länder där samkönat sex är kriminaliserat. I 10 av dessa länder kan sex mellan två personer av samma kön leda till dödsstraff. Homosexuella, bisexuella och transpersoner utsätts dagligen världen över för hatbrott och diskriminering.

Lördagen den 17 maj uppmärksammas IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia.  Förra året gav dagen upphov till över 1000 olika aktiviteter och manifestationer i nästan 120 länder.  

Inför årets internationella dag mot homofobi och transfobi arrangerades IDAHO Forum 2014 den 13-14 maj på Malta, där Sverige och Malta i år var värdländer. Den årliga konferensen är en plattform för europeiskt utbyte och samarbete kring HBTQ-frågor där representanter från frivilligorganisationer, tjänstemän och politiker deltar. Under konferensen träffas också ministrar från olika EU-länder med ansvar för dessa frågor i ett så kallat högnivåmöte, för att diskutera hur homo- och transfobi kan bekämpas.

Förra året, under IDAHO 2013, anslöt sig flera länder till uppropet ”A call for a comprehensive approach on lgtb-issues in the EU”. Uppropet riktades till EU-kommissionen för att uppmärksamma behovet av en sammanhållen strategi inom EU gällande hbt-personers rättigheter.

Den svenska regeringen antog i januari en svensk strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.