KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Klart för gratis HPV-vaccin för flickor födda 1993 och 1994

2011-12-27

Stockholms läns landsting har i väntan på att den nationella upphandlingen blir klar skrivit avtal med läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD om upphandling av HPV-vaccinet Gardasil. 

Vaccinet skyddar mot humant papillonvirus (HPV) som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinationen gäller flickor födda 1993 och 1994 och startar den 1 februari 2012.

Vaccinet kommer till att börja med erbjudas flickor födda 1993 och 1994 eftersom tillgången på vaccin är begränsad. Skälet är att det är den åldersgrupp som bör vaccineras först för att minska risken för livmoderhalscancer i framtiden.

Vaccinationen kommer att kunna göras på t ex husläkarmottagningar och vaccinationscentraler. Flickor födda 1995-1998 kommer att erbjudas vaccin senare i vår. Vaccination av flickor födda 1999 och senare, som utförs av skolhälsovården, kommer att komma igång först när den nationella upphandlingen är klar.

Information till flickor och deras föräldrar om hur vaccinationen går till och var man kan vaccinera sig kommer att gå ut i slutet av januari 2012.

Den nationella upphandlingen av HPV-vaccinet har överklagats flera gånger. Nu senast av GlaxoSmithKline AB. Kammarrätten i Stockholm meddelade den 21 december att man inte ger prövningstillstånd i landstingets upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det innebär att ett avtal för den nationella upphandlingen kan skrivas, förutsatt att Kammarrättens beslut inte överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Ett eventuellt överklagande måste ske inom tre veckor. Stockholms läns landsting upphandling med Sanofi Pasteur MSD snc gjordes i väntan på att den nationella upphandlingen skulle bli klar.