KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Christer Hedin

Inom religionerna är sexet en gudagåva

2012-04-11

Lafa anordnar varje termin gratis seminarier för dig som är intresserad av frågor som rör sex och samlevnad och förebyggande arbete. Ett fullsatt seminarium handlade om religion och sex.

I slutet av mars hölls seminariet Sexualitet – gudagåva med bruksanvisning då Christer Hedin, professor och universitetslektor i religionshistoria vid Lärarhögskolan och Stockholms universitet, berättade om synen på sexualitet inom judendom, kristendom och islam.

De tre Abrahamitiska religionerna har mycket gemensamt. Till exempel finns månggifte och regler kring sex och kroppsvätskor som sperma och menstruationsblod. Men trots att sexualiteten omgärdas av många begränsningar ses den som värdefull.
–  Enligt alla religioner är sexualiteten i grunden något positivt. Det är för att sex krävs för att den största gudagåvan av alla, barnet, ska bli till, säger Christer Hedin.

Att använda religionen och religiösa texter som förevändningar för till exempel könsstympning, förbjudande av homosexualitet eller kvinnoförtryck ger Christer Hedin inte mycket för.
–  Det går inte att acceptera någonting bara för att det står i Bibeln. Om man vill går det att hitta täckning för vad man vill i Bibeln eller Koranen. Det måste vara medmänsklighet och respekt för de mänskliga rättigheterna som gäller. Det finns alltid grupper i ett samhälle som tjänar på att förtrycka andra, säger Christer Hedin.

Religiösa texter tolkas utifrån kulturell kontext. Det gör att texternas innebörd sällan betyder samma sak för människor världen över, trots att de utövar samma religion. Lokala präster, imamer och rabbier gör alla sin tolkning, som påverkas av tiden och samhället de lever i.
–  Men alla tror att tolkningen som görs just i detta nu är den mest riktiga, säger Christer Hedin.

 

Kommande seminarier:

* "Att prata porr med ungdomar"

* Internationella världsaidsdagen