KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Att åldras med hiv

2017-04-10

I november 2016 hölls konferensen ”Att åldras med hiv” i Stockholm. Nu finns konferensrapporten att ladda ner eller att beställa.

Hur blir det när jag blir gammal och inte längre orkar ta hand om mig själv? Närmare 3000 personer som lever med hiv i Sverige är idag över 50 år och många av dem funderar på hur deras liv ska se ut när de blir äldre.

Representanter för hivpositivas organisationer har under senare år bland sina medlemmar fångat upp en hel del oro kring att bli äldre. Det kan handla om oro för att hamna på ett boende där personalen har fördomar om hiv, eller inte tillräckliga kunskaper för att kunna ge äldre människor som lever med hiv gott bemötande och adekvat vård. Ett tema för konferensen handlade därför om äldreomsorg och äldreboenden. Ett annat tema var bemötande i vården, utifrån landstingets viljeyttring att hivpositiva inte ska fortsätta gå till sin hivläkare när det gäller andra sjukdomar än hiv, Ytterligare ett annat tema var hivpositiva livskvalitet generellt.

Heldagskonferensen ”Att åldras med hiv” hölls den 28 november 2016 i Stockholm och arrangerades av Lafa – enheten för sexualitet och hälsa och Smittskydd Stockholm vid Stockholms läns landsting i samarbete med Posithiva Gruppen.

Ladda ner rapporten ”Att åldras med hiv”

För att beställa rapporten i tryckt format, kontakta Lis-Marie Kanon på Lafa: lis-marie.kanon@sll.se