KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Unga, sex och internet

2013-01-24

Ny chans att anmäla sig till kursen som ger dig kunskap om ungas liv på nätet.

Kursen Unga, sex & internet arrangeras av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Umeå universitet och vänder sig till dig som arbetar med unga och vill lära dig mer om den verklighet som ungdomar lever i. Hittills har 400 yrkesverksamma från bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och ungdomsmottagningar deltagit i utbildningen.

Kursen sker i internatform i Stockholm respektive Helsingborg.
Stockholm: 6-8 maj, 3-5 september, 19-21 november
Helsingborg: 14-16 maj, 17-19 september, 12-14 november

Mer information:  www.ungdomsstyrelsen.se/exponering