KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Jennie Nauckhoff

2017-07-07

Kursdeltagare på KCSH:s kurs i andrologi/sexologi, kurator på Norrtälje ungdomsmottagning:

Läs mer om andrologi/sexologiutbildningen för ungdomsmottagningspersonal

Varför ville du gå på den här kursen?
Jag ville bredda mina kunskaper och tyckte att det var väldigt intressant att kursen var riktad till ungdomsmottagningar. Det blir mer nischat då, och kursledarna var fenomenalt duktiga på att rikta innehållet mot unga människor. 

Vad var det för kunskap du hoppades att få?
Jag ville bli bättre på att se hur psykisk ohälsa hos unga män påverkar deras sexualitet.

Tycker du att du fick det?
Ja, absolut, men jag fick så mycket mer än jag hade tänkt, kursen gav mer än jag hade hoppats på. Framförallt mötet med personal från andra ungdomsmottagningar. Den här blandningen av olika yrkeskategorier, föreläsarnas engagemang blandat med utrymme för vårt aktiva deltagande gjorde att det blev en väldigt härlig gruppdynamik.

En hel del av innehållet hade en medicinsk vinkel vilket var mycket intressant. Det gav något även för mig i min yrkesroll som jag har användning av både i samarbetet med mina kollegor och i enskilda samtal med ungdomar. Även när vi möter skolklasser, om killar ställer frågor om sitt kön till exempel, nu kan jag snabbare haka på barnmorskornas information.

Känner du dig mer redo att arbeta sexuella problem killar kan komma med nu, till exempel tidig utlösning och problem med ståndet?
Ja, det tycker jag. Vi fick väldigt bra information. Jag hade önskat att jag fått den här kunskapen långt tidigare. Så att få det i form av det här krutpaketet var ju strålande!

Var det något som kom upp som förvånade dig?
Kanske hur bra det var för mig att ta del av den medicinska informationen. Nu vet jag bättre när jag ska ta över, eller lämna ifrån mig ett ärende, glappet försvann. Nu vet jag också mer om vilken hjälp som finns att få.