KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Matthias Rowe

2017-07-07

Kursdeltagare på KCSH:s kurs i andrologi/sexologi, kurator på Solna Ungdomsmottagning:

Läs mer om andrologi/sexologiutbildningen för ungdomsmottagningspersonal

Varför ville du gå på den här kursen?
Det var vår chef som sade att hela personalen skulle gå, vilket vi har gjort men uppdelade på olika tillfällen. Jag försöker också gå alla kurser jag kan.

Vad var det du ville veta om killar och vad var det för kunskap du hoppades att få?
Jag kände nog inget egentligt behov även om jag på ett rationellt plan vet att det finns saker jag inte vet. Jag trodde kanske att jag hade koll eftersom jag själv är man. Men det hade jag inte och har lärt mig jättemycket.

Vad har du lärt dig som du har nytta av?
Jag kommer kanske inte ihåg alla fakta, utan måste läsa på mina anteckningar. Men till exempel begrepp som erektionsproblematik och lustsvårigheter är inte längre främmande fenomen. Jag kan säga någon att det där kan jag kolla upp, och har kunskap om var jag kan hitta mer information. Det var lite en aha-upplevelse för mig att lustsvårigheter och samlagssmärta är problem för många ungdomar.

Det var värdefullt att öva sig på bemötande genom rollspel, enormt lärorikt att utsätta sig för något och inte bara prata om det. Handledningen var också intressant där vi diskuterade ett fall utifrån våra olika sätt att hantera ärenden. Det blev ett kul och konstruktivt samtal där vi hjälptes åt utifrån våra olika roller.

Rollspel lär en på ett djupare plan. En kurs där man bara lyssnar kan i bästa fall inspirera och ge information. När man är medskapande, gestaltar och upplever något med sin egen kropp, det är då man verkligen lär sig saker och tar med sig något.

Kommer du att ändra ditt arbetssätt/förhållningssätt till killar som kommer efter detta?
Min samtalsmetodik är ju densamma som förut, men jag har lite mer kunskap och vet att det finns saker jag tidigare inte förstått. Jag är till exempel lite mer medveten om de prestationskrav killar kan ha på sig.

Var det något som förvånade dig?
Det var de medicinska delarna som var mest nytt för mig. Andrologi, hur mannen funkar, det var mycket jag inte hade någon aning om som var kul att höra även om jag kanske inte kommer ha konkret användning för de kunskaperna.

Det mest värdefulla jag fick med mig från kursen är att jag vet vem som kan hjälpa mig när jag inte förstår.