KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hanna Whale

2017-08-17

Kursdeltagare på KCSH:s kurs i andrologi/sexologi, barnmorska Gullmarsplans ungdomsmottagning

Läs mer om andrologi/sexologiutbildningen för ungdomsmottagningspersonal

Hur kommer det sig att du gick kursen?
Vi tog upp på ett möte att vi skulle gå hela arbetsplatsen och kunde göra det med hjälp av priopengarna, det skulle annars ha blivit för dyrt med vikarier. Några hos oss har jobbat länge, andra är nya. Alla har gått olika kurser tidigare, men nu ville vi ha en gemensam utgångspunkt för det här arbetet. 

Jag har tidigare gått en längre andrologikurs på Ersta Sköndal, men såg det här som ett tillfälle att fördjupa och bekräfta mina kunskaper för att få en större säkerhet och trygghet i mitt arbete.

Fick du vad du önskade?
Absolut, den här typen av tvärprofessionellt möte alltid givande och det är berikande att träffa personal från andra mottagningar.  

Jag tog med ett eget fall till handledningstillfället som jag har stångats lite med. Spännande att få input och utrymme att diskutera olika perspektiv och infallsvinklar. Vi har alla olika processer i hur vi arbetar. Ibland är jag som barnmorska väldigt problemlösningsorienterad och fokuserad på att hitta en lösning. När jag presenterar ett fall för en kurator kanske hen ser något annat också, som den sociala situationen kring personen. Man har också olika kulturer på olika arbetsplatser.

Har du undersökt killar innan du gick de här kurserna?
Ja, det hade jag, men innan jag började på ungdomsmottagning hade jag aldrig undersökt någon utan slida. Man får ju göra som alltid när något är nytt för en – ha ett öppet förhållningssätt och ställa frågor. Men kurserna har absolut gjort att jag är tryggare i det. Jag har fått med mig medicinsk kunskap, jag vet vad jag vet och vad jag inte vet. Jag vet ungefär vad som är normalt och vad som ligger utanför.

Tidigare var jag kanske snabbare att boka bort killar till doktorn. Men ju fler undersökningar man har gjort ju säkrare blir man i sin bedömning. Jag tyckte ju faktiskt att det var lika läskigt att undersöka en tjej första gången. Efter de här kurserna tycker jag att det är lättare att erbjuda en kille/penisbärare en rutinundersökning, jag känner mig lite säkrare och tryggare med att ställa den frågan. Vi pratade på kursen om att många killar/penisbärare aldrig har fått en undersökning och att det kan vara skönt för dem att få en bekräftelse på att allt är normalt, att det ser fint ut.

Vad tyckte du var det bästa med kursen?
Kursledarna, får man säga det? De är så fina och ödmjuka i hur de lär ut saker och förståelse för att vi alla har olika erfarenheter. Deras respekt mot deltagarna och mot ungdomarna vi pratar om och deras fina bemötande är inspirerande. Jag tyckte också om upplägget, att kursen formades efter våra önskemål, att det gick att fristyla lite utefter våra frågor. Flexibiliteten gjorde att det blev dynamiskt och roligt. För mig som barnmorska var det också en påfyllnad av de medicinska kunskaperna i anatomi och fysiologi, hur saker ser ut och hur de funkar.

Nu har ju även kuratorerna fått den medicinska delen, kanske kommer diskussionerna och samarbetet på mottagningen att se annorlunda ut i fortsättningen nu när vi har mer kunskap om varandras områden. Med bredare kunskap finns ju möjligheten att man till exempel kan fånga in information som tidigare skulle ha gått en förbi.