KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hedvig Andersers Eklund

2017-08-17

Kursdeltagare på KCSH:s kurs i andrologi/sexologi, barnmorska på Vallentuna ungdomsmottagning.

Läs mer om andrologi/sexologiutbildningen för ungdomsmottagningspersonal

Varför ville du gå den här utbildningen?
Jag ville öka min kunskap, jag har inte gått någon liknande utbildning tidigare och på barnmorskeprogrammet läser man ingen andrologi alls. Framförallt ville jag bli mer bekväm med att undersöka killar, samtidigt ville jag få den psykologiska biten kring unga män, hur man kan tänka. Som barnmorska är man oftast trygg och bekväm med att undersöka kvinnor men man har inte samma vana att undersöka män och detta skapar en osäkerhet.

Fick du veta det du önskade?
Absolut, framförallt fick jag mersmak att läsa mer, det väckte intresse. Hela upplägget, blandningen av medicin och psykologi och de relativt små grupperna där man vågade ställa frågor öppet gjorde det till en av de bättre kurser jag har gått.  

Kommer kursen att förändra ditt arbetssätt?
Just detta med att man har blivit mer bekväm med själva undersökningsmomentet - tidigare var jag mer osäker och var snabbare på att skicka vidare till venereologen utan att tänka på vad jag själv kunde göra. Jag har insett att jag inte behöver kunna allt, jag kan ha kvar personen i rummet och fråga vidare, jag har verktygen för det.

Vi diskuterade på kursen att detta borde ingå i vår utbildning till barnmorskor, åtminstone som en valbar kurs, som en möjlighet om man till exempel ska arbeta på en ungdomsmottagning senare. Alla som jobbar på ungdomsmottagningar borde få gå.

Det var också bra att gå tillsammans med kuratorer eftersom vi jobbar mycket tillsammans och det var jätteroligt att höra hur de tänker. I vår yrkesvardag arbetar vi ju ofta inne på våra rum var och en för sig och har inte alltid så mycket tid att diskutera med varandra.

Vi behöver ju öka antalet killar som kommer till ungdomsmottagningarna och jag tror verkligen att det är viktigt för oss att förstå att det finns så mycket vi barnmorskor och kuratorer kan göra själva, så att vi inte alltid behöver vänta tills läkaren på plats, utan kan göra en del av arbetet själva innan vi eventuellt behöver skicka vidare

Var det något som förvånade dig?
Kanske att det skulle väcka så stort intresse hos mig som det gjorde. Att det här att möta de unga killarna är en väldigt kul bit av jobbet. Vi pratar inte alltid så mycket om det. Och så att det faktiskt finns så mycket kvar att lära sig, det är alltid kul med ny kunskap.