KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Vi har bytt namn

2017-10-18

Från och med 1 september 2017 har Lafa bytt namn till KCSH Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa.

Det nybildade kunskapscentrumet är en del av Enheten för hälsoutveckling, EHU, inom Stockholms läns landsting.